"Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisało 29 grudnia 2010 r. z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA dwie umowy dotyczące usług krajowego przesyłu gazu ziemnego wysokometanowego i gazu ziemnego zaazotowanego na łączną kwotę ok. 5,96 mld zł netto" - podała spółka.

Umowy określają również warunki dostarczania paliwa gazowego do systemu przesyłowego oraz odbierania go z tego systemu. Szacunkowa wartość umowy na przesył gazu wysokometanowego wynosi ok. 5,6 mld zł, natomiast szacunkowa wartość umowy na przesył gazu zaazotowanego wynosi ok. 329 mln zł.

Umowy - jak podał PGNiG - będą obowiązywały od 1 stycznia 2011 r. do ostatniego grudnia 2014 r., a rozpoczęcie usługi przesyłania paliw gazowych nastąpi 1 stycznia 2011 roku.

Szacunkowa łączna wartość umów w całym okresie ich obowiązywania została wyliczona na podstawie obecnie obowiązującej taryfy na przesył gazu ziemnego oraz opracowanych przez PGNiG SA prognoz wysokości taryf przesyłowych w kolejnych latach. (PAP)

drag/ je/