Agencja Usług Finansowych (FSA) zakaże inwestorom obejmowania akcji nowej emisji, jeżeli grali na zniżkę kursu między ogłoszeniem oferty a jej wyceną.Rozwiązanie to zostanie wprowadzone pomiędzy kwietniem i wrześniem przyszłego roku fiskalnego. Jest to reakcja na obawy, że gra na zniżkę przed niedawnymi nowymi emisjami szkodziła emitentowi i jego długoterminowym akcjonariuszom.

Zgodnie z obecnymi przepisami, kiedy firma ogłasza nową emisję akcji, fundusze hedgingowe i inni inwestorzy mogą grać na zniżkę, a potem odkupić akcje, by pokryć swoje krótkie pozycje poprzez alokację nowych akcji, które są zazwyczaj wyceniane z dyskontem w stosunku do ceny rynkowej.

Ken Kiyohara z firmy prawniczej Jones Day powiedział: – Jest to praktyka transakcyjna negatywna zarówno dla długoterminowych akcjonariuszy, jak i dla firm, a można ją uprawiać dzięki luce w przepisach. Zamknięcie tej luki jest nie tylko potrzebne, lecz także pożądane.

USA zabraniają inwestorom, którzy grają na zniżkę w wyznaczonym okresie przed nową emisją, pokrywania swoich pozycji za pomocą odkupu akcji poprzez alokację.


Najnowsze posunięcie japońskiego regulatora jest reakcją na skargi niektórych inwestorów, że gwałtownej krótkiej sprzedaży dokonywały fundusze posiadające dostęp do poufnych informacji, zanim nowa emisja została ogłoszona.

Dla przykładu w zeszłym miesiącu akcje Resony, czwartego co do wielkości banku w Japonii, spadły w ciągu jednego dnia o 16 proc. Tuż potem ogłoszono nową emisję o wartości 600 miliardów jenów (7,2 miliarda dolarów), która znacznie rozwodniła wartość istniejących akcji.

Niektórzy obawiają się jednak, że nowe przepisy mogą mieć niepożądane konsekwencje. Jeden z bankierów powiedział, że o ile ruch idzie w dobrym kierunku, to nie rozwiąże on problemów insider tradingu. "To tylko zwiększy motywację do zdobywania informacji przed ogłoszeniem emisji" - powiedział bankier, dodając, że ograniczenie krótkiej sprzedaży powinno zacząć obowiązywać wcześniej, by zniechęcić do insider tradingu.

By poradzić sobie z tym zjawiskiem, FSA zwróciła się również do Japońskiego Stowarzyszenia Dealerów Papierów Wartościowych o rozważenie sposobów na wprowadzenie ostrzejszych przepisów dla firm emitujących nowe akcje i ich gwarantów. Regulator analizuje również sposoby ułatwienia emisji praw do akcji, instrumentu prawie nieznanego w Japonii, by przeciwdziałać problemowi krótkiej sprzedaży przed nowymi emisjami.