Zakłady Chemiczne Police wyszły na plus po jedenastu miesiącach tego roku, gdyż w tym czasie udało się spółce wypracować 13,5 mln zł jednostkowego zysku netto - podała spółka w środowym komunikacie. Wcześniej zapowiadała, że dopiero na koniec roku zanotuje wynik dodatni.

"Tym samym przerwany został blisko dwuletni okres generowania przez Emitenta strat. Na odwrócenie niekorzystnego trendu w wynikach ekonomicznych osiąganych przez emitenta wpływ miała poprawa koniunktury na głównych rynkach, na których działa spółka oraz realizacja działań restrukturyzacyjnych" - napisano w komunikacie.

Po trzech kwartałach jednostkowa strata netto Polic wyniosła 7,2 mln zł.