Produkt Krajowy Brutto Islandii w trzecim kwartale 2010 roku wzrósł o 1,2 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, co przerwało serię siedmiu następujących po sobie kwartałów kurczenia się PKB.

Mimo pozytywnych wyników trzeciego kwartału, rząd islandzki przewiduje, że w tym roku PKB spadnie o 1,6 proc. Rok wcześniej PKB Islandii zmniejszył się o 6,8 proc.

Kryzys, który dotknął Islandię, zmusił rząd w Reykjaviku do znacjonalizowania 90 procent sektora bankowego.