Polska jest krajem sukcesu; Węgry chcą skończyć z okresem kryzysu i iść ścieżką Polski - mówił po środowym spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem szef węgierskiego rządu Wiktor Orban.Orban ocenił, że rok 2011 r. będzie ciężki dla Wspólnoty. W przyszłym roku prezydencję w UE będą sprawować po sobie Węgry i Polska. Premier Węgier podkreślił, że nie tylko poszczególne państwa, ale też cała Unia poświęciła już wiele energii na przełamywanie kryzysu gospodarczego.

"Polska nie była krajem dotkniętym kryzysem. Polska jest krajem sukcesu, krajem z dużą energią, krajem dla którego prezydencja jest misją. My Węgrzy chcemy iść polską ścieżką. Przez wiele lat byliśmy krajem kryzysu, teraz chcemy skończyć z tym okresem. Chcemy osiągać, tak jak Polacy, sukcesy gospodarcze" - powiedział szef węgierskiego rządu.