Czeski PKB zwiększył się w drugim kwartale 2010 roku o 2,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, podczas gdy wcześniejsze prognozy mówiły o wzroście na poziomie 2,2 proc. - poinformował w środę Czeski Urząd Statystyczny (CzSU). W porównaniu z pierwszym kwartałem br. PKB wzrósł o 0,9 proc. Według CzSU, do przyspieszenia gospodarczego w drugim kwartale przyczyniły się różne gałęzie przemysłu przetwórczego, transport i sektor usług.

Ekonomiści przewidują, że wzrost gospodarczy za cały rok 2010 wyniesie od 1,3 do 1,9 proc. Obecnie wzrost gospodarczy w Czechach należy do najwyższych w Europie. Szybciej rozwijają się gospodarki Słowacji, Polski i Niemiec. Urząd statystyczny podał też najnowsze dane na temat rynku pracy w Czechach.

Według CzSU bezrobocie w sierpniu w stosunku do lipca spadło o 0,1 punktu procentowego, do 8,6 proc. Urzędy pracy miały zarejestrowane 501 494 osoby ubiegające się o pracę czyli o 3790 mniej niż w miesiąc wcześniej.W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku bezrobotnych było o 7743 więcej.