Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak uważa, że Rada Polityki Pieniężnej nie powinna obecnie podnosić stóp procentowych. "Rada powinna zachować miękkie i łagodne serce dla procesów społecznych i gospodarczych" - powiedział wicepremier.

Wicepremier zwrócił uwagę, że efektem umocnienia się złotego może być zwiększenie importu towarów do Polski. "Jeżeli waluta za bardzo się umocni, to efekt będzie właśnie taki, że będziemy musieli emigrować za pracą, a tutaj będziemy mieli coraz więcej towarów z importu" - wyjaśnił.

Podkreślił, że utrzymanie polityki monetarnej na odpowiednim poziomie jest bardzo ważne, szczególnie w kontekście wzrostu cen w styczniu, spowodowanego "wieloma urzędowymi podwyżkami".Pod koniec lutego RPP pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie; główna stopa NBP wynosi nadal nie mniej niż 3,50 proc.