Ministerstwo Finansów przewiduje, że w rozliczeniu za 2009 r. podatnicy będą mogli składać kolejne formularze PIT bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego - dowiedziała się "Gazeta Prawna". Resort rozważa rozszerzenie formuły e-PIT-37 na inne deklaracje podatkowe. Nie podaje jednak, jakie inne formularze będzie można przesyłać przez internet bez e-podpisu.

Jeśli zmiany wejdą w życie, podatnicy w 2010 r. będą mogli przesłać PIT-37 oraz inne PIT bez żadnych zaświadczeń i bez kwalifikowanego e-podpisu, który kosztuje ok. 250–300 zł. Wystarczy, że podatnik poda dodatkowe cechy osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, NIP, PESEL oraz kwotę przychodu z rozliczenia za poprzedni rok podatkowy) i będzie mógł wysłać e-PIT.

Więcej informacji: Nie tylko PIT 37 przez internet

p