Przed wyborem kierunku i uczelni każdy kandydat na studia może sprawdzić, które szkoły nie mogą rekrutować kandydatów oraz, czy jakość ich kształcenia pozytywnie oceniła Państwowa Komisja Akredytacyjna. Warto też sprawdzić internetowe fora studentów, aby dowiedzieć się, czy szkoła rzeczywiście dba o jakość nauki i przestrzega praw studentów.

Już od roku akademickiego 2010/2011 zaostrzone zostaną zasady nadzoru nad jakością kształcenia. Uczelnie, które zostaną negatywnie ocenione przez Państwową Komisję Akredytacyjną, nie będą mogły prowadzić rekrutacji na dany kierunek studiów. Niepotrzebna będzie decyzja ministra nauki w tej sprawie. "Około 3-5 proc. sprawdzonych kierunków otrzymuje oceny negatywne" – mówi prof. Marek Rocki, senator, przewodniczący PKA.

Ocena negatywna oznacza, że szkoła nie spełnia wymagań (np. kadrowych, dotyczących liczby zajęć) koniecznych do kształcenia na danym kierunku. W takiej sytuacji minister nauki i szkolnictwa wyższego może albo zawiesić uprawnienia do prowadzenia tych studiów, czyli zabronić naboru nowych studentów, albo cofnąć takie uprawnienie. W drugim przypadku uczelnia nie może także kontynuować kształcenia swoich studentów..

Więcej informacji: Jak unikać nierzetelnych uczelni wyższych

p