Wynik za drugi kwartał jest ponad dwukrotnie wyższy niż za pierwszy. Zarząd banku podkreśla, że jest to efekt programu oszczędnościowego oraz niższych odpisów na rezerwy. W samym drugim kwartale saldo rezerw wyniosło 74 mln zł, podczas gdy rynek spodziewał się ich na poziomie 106 mln zł.

>>> Milionowe straty właściciela mBanku

Bank zamierza kontynuować prowadzenie programu oszczędnościowego, to może odbić się na zatrudnieniu. "ING Bank Śląski kontynuować będzie działania zmierzające do podniesienia efektywności i wydajności pracy, takie jak: ograniczenie naboru nowych pracowników, przesunięcia osób już zatrudnionych pomiędzy jednostkami Banku oraz wspieranie procesu dobrowolnego odchodzenia pracowników z instytucji" - czytamy w komunikacie.

Koszty działania w pierwszej połowie 2009 roku wyniosły 745,5 mln zł i były o 1,3 proc. niższe niż rok wcześniej. Bank podał, że obniżyły się przede wszystkim koszty personelu, działań marketingowych oraz realizacji nowych projektów.

>>> BZ WBK zarobił więcej niż oczekiwano