Państwo pomoże bezrobotnemu w spłacie zaciągniętego przez niego kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką. Pomoc finansowa musi zostać przez bezrobotnego zwrócona w 10 lat po jej otrzymaniu.

Żeby ubiegać się o wsparcie finansowe osoba, która utraciła pracę, musi zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny. Musi też mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Osoba, która zarejestrowała się jako bezrobotna z prawem do zasiłku, może otrzymać maksymalnie przez rok równowartość 12 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego.

>>> Więcej informacji: 1,2 tys. zł miesięcznie dla bezrobotnego na spłatę kredytu mieszkaniowego

p