Firmy składają w ostatnich miesiącach w urzędach pracy coraz więcej wniosków o refundację za wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w pełnym wymiarze czasu pracy bezrobotnego. Pracodawca, który otrzyma z Funduszu Pracy refundację na doposażenie lubwyposażenie stanowiska pracy bezrobotnego, będzie musiał zatrudniać go w pełnym wymiarze czasu pracy przez dwa lata. Zobowiązuje się także do utrzymania przez 24 miesiące stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją. Jeśli zatem zwolni bezrobotnego albo on sam odejdzie z pracy, to i tak będzie musiał zatrudnić kolejnego.

Przedsiębiorca, który chce otrzymać refundację, musi złożyć wniosek dotarosty za pośrednictwem urzędu pracy. Starosta w ciągu 30 dni pisemnieinformuje przedsiębiorcę o przyznaniu mu refundacji lub o odmowie.

>>>Ile Fundusz Pracy dopłaca firmom za zatrudnienie bezrobotnych przeczytasz na gazetaprawna.pl

p