Średnie wynagrodzenie szeregowego pracownika zatrudnionego w działach sprzedaży wyniosło w ubiegłym roku 2,2 tys. zł. Niemal dwa razy więcej zarobili specjaliści - ich pobory sięgnęły 4,1 tys. zł - wynika z raportu opublikowanego przez firmę Sedlak & Sedlak, do którego dotarł portal hotmoney.pl. Pokaźne sumy trafiły także do kieszeni dyrektorów - ich średnia płaca wyniosła 11,5 tys. zł.

>>> Pracę traci więcej mężczyzn niż kobiet

Już tradycyjnie, najwięce zarobili pracownicy zatrudnieni na Mazowszu, najmniej zaś - pracujący w regionach wschodnich. Na przykład, dyrektorzy zatrudnieni w województwie mazowieckim mogli liczyć na płacę rzędu 15 tys. zł, zaś na wschodzie kraju otrzymywali oni miesięcznie niemal dwa razy mniej - około 8 tys. zł.

>>> Biznesmeni ratując firmy tną sobie pensję

Wysokość wynagrodzenia zależy także od stażu pracy oraz wykształcenia. Pracownicy szeregowi ze średnim wykształceniem zarabiają średnio 1,9 tys. zł, a aboslwenci wyższych uczelni otrzymują o tysiąc złotych więcej (2 850 zł).