Organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:

- odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji podatkowej,

- umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

"Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa" - podkreśla "Gazeta Prawna".

>>> Chcemy by rząd złupił bogatych

Nie ma co liczyć na pozytywne rozpatrzenie prośby dzięki dobremu nastrojowi naczelnika urzędu. Podatnik musi dokładnie uzasadnić swoją prośbę. Natomiast naczelnik ma dokładnie sprawdzić podane argumenty. "Ustalenie istnienia przesłanki ważnego interesu podatnika jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu postępowania dowodowego uwzględniającego całokształt okoliczności związanych z sytuacją wnioskodawcy" - przypomina Gazeta Prawna.

>>> Z urzędnikiem dogadasz się przez maila