"W obliczu ogólnoświatowego kryzysu, który skutkuje niestabilną sytuacją makroekonomiczną i brakiem pewności co do dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, uzasadnione jest wyjątkowe odstępstwo od wypłaty dywidendy akcjonariuszom i przeznaczenie zysku netto za 2008 rok, w wysokości 26,3 milionów złotych, w całości na zasilenie kapitału zapasowego spółki" - napisał zarząd w komunikacie. Powyższy wniosek uzyskał pozytywną opinię rady nadzorczej.

>>>TVN stracił dziesiątki milionów złotych

Według polityki spółki współudziałowcy mają otrzymywać co roku dywidendę w wysokości 50 groszy za akcję. Można jednak odstąpić od tej zasady, jeśli przeciwskazania wynikające z oceny, przez zarząd i radę nadzorczą, wyników i perspektyw spółki oraz warunków rynkowych.

Spółka Agora jest m.in. wydawcą "Gazety Wyborczej", dziennika "Metro". Jest także właścicielem rozgłośni radiowych, takich jak TOK FM, Roxy FM, Złote Przeboje. Do Agory należy także portal gazeta.pl i serwisu ogłoszeniowy Aaaby.pl.