Proponowane rozwiązania zakładają, że fiskus będzie mógł wystąpić do dostawcy usług internetowych z żądaniem udostępnienia danych o przedsiębiorcy. "Organ mający informacje o ogłoszeniach i reklamach wskazujących na prowadzenie niezgłoszonej do opodatkowania działalności będzie mógł żądać od operatora usług świadczonych drogą elektroniczną udzielenia posiadanych informacji o firmie" - pisze "Gazeta Prawna".

>>> Internet przez radio od TP

Proponowane są też inne zmiany, ale już nie związane bezpośrednio ze sprzedażą przez internet. Organy skarbowa ma mieć mniej kompetencji związanych z obrotem towarowym z zagranicą. Powodem jest wyeliminowania dublowania kontroli, które przeprowadzają już organy celne.