Zarząd banku podaje w opublikowanym dziś rano raporcie przyczyny znacznie niższego zysku. Jest to m.in. wymuszone przez konkurencję wysokie oprocentowanie depozytów.

Inne istotne czynniki to utrzymujący się wysoki koszt finansowania w walutach zagranicznych, spowolnienie gospodarcze w Polsce, które pogorszyło spowodowało pogorszenie jakości portfela kredytów dla przedsiębiorstw. Bank jest też zaangażowany w opcje.