"Polska ma duże potrzeby finansowania z zewnątrz, w krótkim terminie, a to, biorąc pod uwagę problem z przepływem kapitału na świecie, powoduje, że warto się ubezpieczyć" - możemy przeczytać w raporcie wydanym przec Barclays Capital, cytowanym przez agencję Bloomberg.

>>>Jesteśmy liderem w regionie

Zdaniem analityka Christiana Kellera starania Polski wejścia do strefy euro to kolejny argument przemawiający za tym, iż będziemy potrzebować zastrzyku gotówki. Wymogi stawiane przed przyjęciem wspólnej waluty są bowiem bardzo ostre i będą musiały się przyczynić do zaostrzenia polityki fiskalnej.