Dlaczego tak wielu ludzi zgadza się na otrzymywanie pensji pod stołem i wyrzeka się świadczeń socjalnych? Eksperci OECD twierdzą, że przyczynił się do tego kryzys. W krajach uboższych wielu pracowników jest skłonnych przystać na niesprzyjające warunki, ponieważ często nie mogą liczyć na zasiłek dla bezrobotnych.

Kogo pracodawcy będą najchętniej zatrudniać na czarno? Grupami najbardziej narażonymi są kobiety, młodzież oraz osoby w już nieco starszym wieku.

>>>Rośnie szara strefa w Polsce

Problem nielegalnej pracy jest szczególnie widoczny w rolnictwie. W Afryce Subsaharyjskiej aż trzy czwarte ludności pracuje w tym sektorze na czarno. W krajach przechodzących transformację to prawie jedna czwarta.

Jaka jest recepta na kryzys? Zdaniem ekspertów OECD rozwiązaniem jest tworzenie nowych miejsc pracy. W tym celu należy przedsięwziąć roboty interwencyjne oraz ułatwić dostęp do mikrokredytów.