Bank oferuje usługi finansowe dla osób fizycznych. Jest także dystrybutorem jednostek funduszy inwestycyjnych. Wyróżnikiem na tle konkurencji jest prowadzenie oddziałów w holach supermarketów i centrów handlowych. Od 2005 roku inwestorem strategicznym eurobanku jest francuska grupa Société Générale.

Bank podał, że na koniec 2008 roku jego zwrot z kapitału własnego wynosił 35,4 proc., wskaźnik kosztów do dochodów 49,3 proc., a współczynnik wypłacalności 10,32 proc.

Suma bilansowa banku na koniec 2008 roku wynosiła 7,5 mld zł, podczas gdy na koniec 2007 roku 4 mld zł. Natomiast wynik na działalności bankowej w 2008 roku wyniósł 840,9 mln zł, czyli był o 59,3 proc. wyższy niż w 2007 roku.

Bank podał, że w 2008 roku udzielił ponad 430 tys. kredytów i sprzedał kredyty hipoteczne o wartości 907 mln zł. - "W 2009 r. eurobank zamierza umacniać pozycję na rynku poprzez poprawienie sprawności działania" - napisano w komunikacie.