70 proc. kredytów hipotecznych w Polsce jest denominowanych w walutach obcych, zwłaszcza w szwajcarskich frankach. Od szczytowego punktu z lata poprzedniego złoty stracił do franka 40 proc. Szczególnie ostry spadek wystąpił w ubiegłym tygodniu.

- Jeżeli złoty pozostanie na obecnym poziomie przez najbliższe 6-12 miesięcy, zaś liczba bezrobotnych powiększy się, to banki zwiększą odpisy (złych długów) - powiedział "FT" Rosiński.

Obecnie stosunkowo niewiele - 4,4 proc. ogólnej liczby pożyczek całego sektora bankowego w Polsce - to tzw. pożyczki problematyczne.

Nieterminowe spłaty rat kredytu hipotecznego nie są jak dotąd w Polsce problemem, ale firmy odczuwają szybkie spowolnienie gospodarki połączone z obniżką kursu złotego - zauważa "FT".

Innym rosnącym problemem są straty firm na opcjach walutowych, które według wyceny Komisji Nadzoru Bankowego mogą przełożyć się na ich łączną stratę w wysokości 15 mld złotych.

"Spadek wartości złotego miał wpływ na pożyczki dla firm"- powiedział "FT" rzecznik banku Millennium Wojciech Kaczorowski.

Millennium ocenia, że 9,7 proc. pożyczek udzielonych firmom przez bank stwarza trudności. Getin i Millennium to dwa banki prowadzące intensywną akcję kredytową w walutach obcych.

Podobne trudności mają lokalne banki w innych krajach regionu, które pożyczały w walutach obcych, zwłaszcza na Węgrzech i w Rumunii.