Ekonomisci prognozowali, że wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług wyniesie 42,5 pkt., czyli tyle samo co miesiąc wcześniej.