Resort pracy rozważa też wydłużenie z sześciu do dziewięciu miesięcy okresu pracy bez zezwolenia dla Ukraińców. Eksperci pozytywnie oceniają te pomysły. Zwracają uwagę, że należy zliberalizować zatrudnianie cudzoziemców także z państw Dalekiego Wschodu i Kazachstanu.

W pierwszej połowie tego roku polskie firmy złożyły w urzędach pracy 89,7 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom ze Wschodu. W tym samym okresie wydano w Polsce cudzoziemcom 8,1 tys. zezwoleń na pracę.

W sondzie "Gazety Prawnej", na pytanie czy rząd powinien wprowadzić ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców z powodu niedostatecznej liczby pracowników na rynku pracy, 65,5 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Przeciwników takiego rozwiązania było 34,5 proc.