W dobie szybkiego rozwoju elektronicznych kanałów dystrybucji banki na polskim rynku zaczynają wychodzić naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, oferując nie tylko systemy bankowości elektronicznej, ale również elektroniczne platformy wymiany walut. Ich zadaniem jest ułatwienie użytkownikom dostępu do rynku walutowego. Na płaszczyźnie internetowych platform transakcyjnych rozpoczyna się walka o klienta walutowego zarówno detalicznego, jak i korporacyjnego. Wygląda na to, że wygrają te banki, które najszybciej dostosują swoją ofertę do jego potrzeb, a z drugiej strony zdążą przed wprowadzeniem euro. Największą zaletą internetowych platform transakcyjnych jest ułatwienie klientowi dostępu do rynku walutowego, promowane jako bezpośredni dostęp do kwotowań międzybankowych. I tak jest faktycznie - przy wykorzystaniu platform banki dają klientom bezpośredni dostęp do rynku. Jest to kolejny sposób oferowania produktu „wymiana walut”, tym razem z wykorzystaniem możliwości internetu oraz szybko rozwijających się aplikacji informatycznych i systemów dostarczających kwotowania walut. Użycie nowoczesnych narzędzi transakcyjnych wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością - platformy transakcyjne przekładają odpowiedzialność za zawarcie transakcji na firmę - klienta banku, ponieważ mając dostęp do kursów transakcyjnych, ona sama decyduje, kiedy i po jakim kursie dokona transakcji.

Z drugiej strony jest to jednocześnie zaleta platform transakcyjnych. Do tej pory przedsiębiorca miał dostęp do kursów rynkowych za pośrednictwem własnego dilera walutowego. Platformy transakcyjne dają możliwość łatwego dostępu do kwotowań i zawarcia transakcji po najdogodniejszym dla siebie kursie, łatwego monitorowania swoich pozycji walutowych oraz automatycznego rozliczania transakcji na rachunkach walutowych prowadzonych w banku. Na rynku są dostępne platformy transakcyjne w: BPH, Raiffeisen Banku Polska, Citibanku Handlowym. Ostatnio do tego grona dołączył Alior Bank. Każdy z banków obecnie oferujących na rynku platformę transakcyjną stosuje inne rozwiązania i dostarcza swoim klientom inną funkcjonalność. Zależnie od wykorzystywanej technologii możemy podzielić platformy na trzy grupy:

- automatycznie prezentujące kwotowania - to rozwiązanie praktycznie eliminuje udział pracownika banku przy zawieraniu transakcji z klientem;

- manualne - stanowiące pewnego rodzaju czat z klientem, w którym zapytanie o kurs oraz podanie warunków transakcji odbywa się w bezpośredniej komunikacji klienta z dilerem banku;

- ostatnia grupa zawiera w sobie po części obie ww. metody zawierania transakcji: automatyczne kwotowania dla określonych przez bank par walutowych lub przedziałów kwotowych transakcji oraz współpracę klienta z dilerem przy ustalaniu warunków dla transakcji wymagających udziału dilera, np. transakcji przekraczających określony limit kwotowy. Przewagę na rynku zyskają te banki, które poza atrakcyjnością cenową produktu i powiązaniem go z ofertą produktową banku położą również nacisk na jego intuicyjną obsługę, oferując jednocześnie rozliczenie transakcji na rachunkach klienta bezpośrednio po zawarciu transakcji w elektronicznej platformie. Wartością dodaną profesjonalnych platform jest również prezentowanie istotnych informacji rynkowych służących klientowi jako wskazówki w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Takie rozwiązania, jak prezentacja newsów biznesowych, komentarzy i analiz ekonomicznych lub wykresów ułatwiających analizy trendów, pozwalają klientom traktować to narzędzie jako profesjonalną, dobrze dopasowaną do ich potrzeb biznesową stronę internetową, na której dodatkowo można zarabiać pieniądze dla własnej firmy, mając poczucie, że nad bezpieczeństwem i prawidłowym rozliczeniem transakcji czuwa bank, w którym firma prowadzi rachunki walutowe. Banki poza konkurencją wewnątrz własnego sektora jednocześnie starają się odzyskiwać klientów platform transakcyjnych dostarczanych przez niebankowych uczestników rynku. A ich produkty mają już ugruntowaną pozycję i z powodzeniem zyskały zainteresowanie klientów - głównie detalicznych. Podstawową zaletą banku jest jego elastyczność co do oferty prowadzenia rachunku swojego klienta, a jednocześnie szeroki wachlarz produktów bankowości transakcyjnej, z których klient może jednocześnie skorzystać. Jedną z najważniejszych zalet jest to, iż klient ma bezpośredni dostęp do swoich środków zgromadzonych na rachunkach, a jak pokazuje praktyka w przypadku firm prowadzących handel zagraniczny, korzystanie z produktów Treasury i możliwość realizowania swoich zobowiązań wobec kontrahentów jest kluczowym celem korzystania z platform transakcyjnych.