"Chcemy dać bezpieczeństwo tym, którzy wzięli kredyt. Musimy im pomóc, żeby tego mieszkania nie stracili" - podkreśla premier Donald Tusk. Pomoc dla osób, które straciłi pracę po 1 lipca 2008 roku, wyniesie maksymalnie 1200 złotych miesięcznie i będzie wypłacana przez rok. Obejmie spłatę raty kapitałowej wraz z bieżącymi odsetkami.

Pomoc w spłacie zadłużenia mogą liczyć rodziny, w których jeden ze współmałżonków jest bez pracy. Nie będzie więc warunku, że wsparcie będzie wypłacane, gdy bez pracy pozostaje dwoje małżonków. O otrzymanie pomocy mogš ubiegać się osoby, które po 1 lipca 2008 r. utraciły pracę. Chodzi również o pracę lub świadczenie na podstawie umów cywilno-prawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło.

>>> Zobacz, kto nie dostanie dopłat do kredytu

Do listy osób uprawnionych będą należeć także przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, którzy zakończyli działalność i zarejestrowali się jako bezrobotni z prawem do zasiłku. Na pomoc mogą liczyć także ci kredytobiorcy, których współmałżonek stracił pracę.

Wnioski o przyznanie pomocy muszą być składane do 31 grudnia 2010 r. w urzędzie pracy, w którym dana osoba jest zarejestrowana. Decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego na spłatę kredytu mieszkaniowego przyznaje starosta.

>>>Dopłaty do kredytów oddasz z procentem

Pomoc będzie wypłacana z Funduszu Pracy, którego celem jest łagodzenie skutków bezrobocia. Na pomoc w spłacie kredytów hipotecznych rząd przeznaczy wpływy z prywatyzacji. Raty pokrywa Bank Gospodarstwa Krajowego przelewami na rachunek instytucji, w której kredyt zaciągnięto, nikt nie dostanie więc pieniędzy do ręki.

Środki bedzie trzeba oczywiście zwrócić. Pomoc będzie rozłożona równomiernie na 8 lat. Nie będzie, jak chcą eksperci, oprocentowana W przypadku trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej lub utrudniającej zwrot pomocy, starosta może odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty, umorzyć w całości lub w części spłatę zobowiązania.

Udzielanie pomocy może być zakończone wcześniej, jeśli osoba korzystająca ze wsparcia państwa utraci status bezrobotnego, sprzeda mieszkanie na które zaciągnęła kredyt lub wypowie umowę kredytu.

>>> Sprawdź jak otrzymać kredyt mieszkaniowy z dopłatą

Rodzina nie będzie mogła liczyć na uzyskanie pomocy, jeśli w dniu złożenia wniosku ubiegający się o pomoc lub jego małżonek byli właścicielami innego mieszkania, domu mieszkalnego lub posiadali prawo do lokalu spółdzielczego. Na pomoc nie będzie też mogła liczyć osoba, która jest najemcą innego mieszkania lub domu jednorodzinnego.

>>> Trzy możliwe scenariusze dla gospodarki