Walne zgromadzenie akcjonariuszy nie udzieliło absolutorium Katarzynie Niezgodzie za jej działalność w 2008 roku - donosi dziś "Puls Biznesu". Zgodziło się tym samym z decyzją zarządu i rady nadzorczej banku o usunięciu wiceprezes ze stanowiska.

"Audyt wewnętrzny wykazał nienależyte wykonywanie obowiązków przez panią Niezgodę, co przejawiało się w nieuzasadnionych wydatkach banku na działalność szkoleniową i w braku nadzoru nad tą działalnością. Pani wiceprezes pozostawała też w konflikcie interesów, o którym nie poinformowała rady nadzorczej" — wyjaśnił, cytowany przez "Puls Biznesu" podczas walnego zgromadzenia prezes Pekao Jan Krzysztof Bielecki.

>>> Narzeczona straciła pracę przez Kammela

Katarzyna Niezgoda skończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2001 była wiceprezesem zarządu BPH. Po głośnej fuzji tej instytucji z Pekao została wiceprezesem nowego banku.

Ze słynnym prezenterem Tomaszem Kammelem była wiceprezes spotyka się od kilka lat. Katarzyna Niezgoda wspierała swego narzeczonego, gdy ten stracił pracę w telewizji.

>>> Co narzeczona Kammela wyniosła z banku