UOKiK twierdzi, że bank utrzymuje podwyższone oprocentowanie kredytu, mimo prawomocnego wspisu hipoteki do księgi wieczystej. dotyczy to kredytobiorców, którzy po tzw. okresie przejściowym - czyli przed ustanowieniem hipoteki na rzecz banku - nadal byli zobowiązani do zapłaty wyższego oprocentowania.

>>>Kolejny bank pozwany za niejasne umowy kredytowe

Urząd krytykuje, także to, że bank wycenia nieruchomości na koszt kredytobiorcy, gdy ten zalega z terminową spłatą dwóch rat kredytu. Takie rozwiązanie nie ma bowiem podstaw prawnych. Wycena na koszt kredytobiorcy jest uzasadniona w przypadku zmiany ceny nieruchomości, a nie w przypadku gdy zalega on ze spłatą.