"Poprzednie przewidywania gospodarcze na rok 2009 były zbyt optymistyczne" - przyznał Bajec. Dodał, że nowa umowa z MFW w sprawie dodatkowych 2 mld dolarów jest warunkiem wstępnym zrewidowania budżetu w kwietniu. Pomoc ma m.in. służyć stabilizacji narodowej waluty dinara.

Według doradcy premiera inflacja, prognozowana na 8 proc., będzie wyraźnie wyższa. W styczniu MFW przyznał Serbii pożyczkę w wysokości 530 mln dolarów na pomoc w walce ze skutkami kryzysu.

Serbia negocjuje ponadto z Unią Europejską pomoc w wysokości 510 mln dolarów, a z Bankiem Światowym - 300 mln dolarów.