"Zamierzamy dołączyć strategicznego partnera" - dowiedziała się nieoficjalnie Agencja Reutera. To pozwoliłoby na obniżenie kosztów nabycia polskiego przewoźnika towarów wykazującego roczny obrót w wysokości 350 mln euro.

Deutsche Bahn planuje rozszerzyć swoje wpływy na Europę Wschodnią, Rosję i dalej na wschód, do Chin.