Kim jest rzecznik przedsiębiorczości i czemu służy?
Rzecznik przedsiębiorczości ma dwa zadania – pokazywać czym jest przedsiębiorczość i jak ważna jest dla naszego kraju i poszczególnych obywateli, a przede wszystkim zadaniem rzecznika jest realizować strategię Droga do Polski Przedsiębiorczej, która pozwoli, aby nasz kraj w perspektywie 5-6 lat stał się krajem ludzi przedsiębiorczych.

Czym się Pan zajmuje?
Rzecznik reprezentuje młode przedsiębiorcze osoby w całej Polsce. Jego celem jest lobbowanie na rzecz ułatwień w prowadzeniu biznesu oraz rozwijaniu własnych pasji.

Zadaniem rzecznika było stworzenie strategii Droga do Polski Przedsiębiorczej i zająć się dalszą jej realizacją. Strategia ma pokazać co zrobić w kraju, abyśmy za 5 lat znaleźli się w Polsce Przedsiębiorczej. Mamy już strategię i co najważniejsze pierwsze efekty jej funkcjonowania.

Strategia opiera się na poszczególnych etapach. W pierwszym udało się nam wydać pierwszy bezpłatny magazyn dla osób startujących w biznesie Młody Biznes. Przeprowadziliśmy pilotażowe Lekcje Przedsiębiorczości dla licealistów. W ramach drugiego etapu tzw. preinkubacji, czyli w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości, gdzie studenci testują swoje pomysły na biznes aktualnie działa 600 firm. Działalność każdej młodej osoby w AIP jest najszybszy, najbardziej bezpiecznym i najtańszym sposobem na spróbowanie swoich sil z biznesie. Trzeci etap dotyczy zmian legislacyjnych. W lutym zgłosiliśmy pakiet pomysłów, które ułatwią prowadzenie firmy podczas komisji Przyjazne Państwo.

Jednym z etapów jest również stworzenie AIP Seed Capital, funduszu zalążkowego, który inwestuje w młode firmy kwoty do 400 tys. zł. AIP Seed Capital zainwestował w portal społecznościowy specjalizujący się w rankingach www.100ludzi.pl jest to pierwszy tego typu serwis w Polsce. Ostatnim etapem strategii jest współpraca z Miasteczkiem Multimedialnym i rozwijanie nowych technologii. Jestem przekonany, że w Polsce są pomysły na miarę Google czy - Skype. My chcemy pomóc im wyjść z cienia.

Jakiej formy pomocy i kto może od Pana oczekiwać?
My nie przyznajemy pomocy, my dajemy Polakom szansę na realizację swoich marzeń, których bez naszych instytucji i działań nie mogliby do końca realizować. Jeżeli ktoś ma marzenia i pasje i chce je przekuć na biznes może się do nas zwracać. Możemy pomóc poprzez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości gdzie można najłatwiej, najtaniej i najszybciej założyć własną firmę w Polsce www.inkubatory.pl). Mamy również swój fundusz inwestycyjny AIP Seed Capital, który inwestuje w niewielkie przedsięwzięcia w które inne fundusze niechętnie inwestują. Tworzymy całą AIP Group – grupę instytucji, które mają tworzyć Polskę Przedsiębiorczą.

Proszę podać swoją definicję przedsiębiorczości.
Przedsiębiorczość to jest dosłownie przed się brać czyli brać się za siebie. Nie czekać na to co przyniesie nam kolejny dzień, ale branie swojego życia we własne ręce i decydowanie o tym gdzie zmierzamy i jakie mamy cele. Przedsiębiorczość to również odnajdywanie siebie, szukanie swojego powołania i swoich pasji.

Proszę podać swoją receptę na sukces, rady dla młodych ludzi na temat tego, jak powinni dążyć do realizacji swoich celów.
Marzenia + Praca – Brak rozsądku = sukces w biznesie. Zachęcam jeszcze dziś do zastanowienia się nad swoimi pasjami, zainteresowaniami zamienienia ich w marzenia. Gdy na tej drodze będzie potrzebna własna firma zachęcam do zainteresowania się AIP. Warto być przedsiębiorczym, warto tworzyć firmy w Polsce i warto realizować swoje marzenia.