Największe sukcesy banków centralnych są zazwyczaj przemilczane przez media. O stabilności narodowej waluty i niskiej inflacji mówi się wówczas, kiedy dzieje się źle. A przecież wiadomo, że silna złotówka ma ogromne znaczenie dla rozwoju naszej gospodarki. Podobnie jak stabilność cenowa – dzięki niej niemal bez zawirowań funkcjonuje sektor bankowy w Polsce, a dziesiątki milionów klientów może inwestować, oszczędzać czy kredytować swoje zakupy.

Przyjrzyjmy się teraz programowi edukacyjnemu NBP – został on stworzony, by wspierać i promować rozmaite inicjatywy z zakresu edukacji ekonomicznej, realizowane m.in. przez szkoły, uniwersytety, biblioteki, portalu jest bezpłatne. Można w nim znaleźć informacje na temat aktualnych wydarzeń z życia gospodarczego kraju, analizy makroekonomiczne i opinie ekspertów, multimedialne kursy e-learningowe, pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, związane z tematyką ekonomiczną quizy decyzyjne i gry oraz wirtualną bibliotekę, zawierającą elektroniczne wersje publikacji naukowych oraz słownik pojęć ekonomicznych. organizacje pozarządowe, media i instytucje szkoleniowe. Głównymi adresatami działań edukacyjnych NBP są ludzie młodzi –uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci, a także ci, którzy z racji wykonywanego zawodu sami przekazują wiedzę: nauczyciele, dziennikarze i pracownicy organizacji pozarządowych. Przy realizacji projektów edukacyjnych NBP współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami, m.in. z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteką Narodową, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, Centrum Edukacji Obywatelskiej, agencją Reuters Polska, Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich i Fundacją Bankową im. L. Kronenberga przy City Handlowym.

Niewątpliwym sukcesem jest uruchomienie Portalu Edukacji Ekonomicznej. Celem NBPortalu jest przekazywanie i pogłębianie wiedzy o ekonomii i gospodarce, a także wspieranie innych działań edukacyjnych NBP. Korzystanie z zasobów portalu jest bezpłatne. Można w nim znaleźć informacje na temat aktualnych wydarzeń z życia gospodarczego kraju, analizy makroekonomiczne i opinie ekspertów, multimedialne kursy e-learningowe, pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, związane z tematyką ekonomiczną quizy decyzyjne i gry oraz wirtualną bibliotekę, zawierającą elektroniczne wersje publikacji naukowych oraz słownik pojęć ekonomicznych.

Bank prowadzi także coraz popularniejszy ogólnopolski konkurs na pracę pisemną o tematyce ekonomicznej skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych. Co roku uczniowie z całego kraju nadsyłają ponad pół tysiąca prac poświęconych ekonomii. Nie mniej znany i popularny był konkurs „Z ekonomią na ty” – adresowany do młodzieży szkolnej, która uczestniczy w czasie wakacji w organizowanych przez biblioteki powiatowe warsztatach, szkoleniach, seminariach czy konferencjach z zakresu ekonomii.

NBP jest jednym z głównych fundatorów Programu Stypendiów Pomostowych. Uzdolniona młodzież ze środowisk wiejskich i małych miast, zwłaszcza z rodzin byłych pracowników PGR otrzymuje stypendia na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich, ułatwiające im rozpoczęcie nauki w szkole wyższej. Co roku NBP przyznaje Nagrodę im. Władysława Grabskiego. Otrzymują ją dziennikarze przygotowujący wartościowe artykuły, audycje i programy, które przyczyniają się do podniesienia poziomu wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie.

Narodowy Bank Polski jest również wydawcą licznych publikacji. Spośród prawie 30 tytułów większość to periodyki (roczniki, kwartalniki i miesięczniki), na ogół ukazujące się po polsku i angielsku. Wydawnictwa są dostępne na stronie internetowej NBP oraz w Portalu Edukacji Ekonomicznej.

Narodowy Bank Polski jest również chwalony za wydawane w Polsce okolicznościowe monety – to zdaniem największych numizmatyków świata prawdziwe perełki. Niezależnie od monet prostych, bitych w jednym metalu, są również monety kolorowe, emaliowane, z dodatkami (np. z bursztynem). Wszystko to sprawia, że projektanci współpracujący z NBP cieszą się ogromną popularnością w numizmatycznym świecie.