Choć jeszcze kilka lat temu były kojarzone z ludźmi młodymi, coraz częściej klientami bankowości elektronicznej są przedstawiciele pokolenia lat 60.

Zakładając konto z dostępem przez internet powinniśmy pamiętać, aby zwrócić uwagę na podstawowe kwestie związanych z wygodą i bezpieczeństwem. Wciąż głównym kryterium klientów bankowości detalicznej jest miesięczny koszt obsługi konta.

Część banków oferuje prowadzenie rachunków nieodpłatnie - ale trzeba płacić za każdy przelewy i wpłaty na konto dokonywanych w oddziale banku. Jeśli robimy dużo przelewów warto zastanowić się nad ofertą z darmowymi przelewami i jednorazową miesięczną opłatą za prowadzenie rachunku.

Wybierając bank internetowy powinniśmy również sprawdzić, czy rachunek będzie bezpieczny. Odpowiadają za to specjalne elektroniczne certyfikaty, których obecność poznajemy po kłódce pojawiającej się w przeglądarce internetowej podczas logowania na konto. Kolejnym ważnym aspektem jest hasło dostępu, które często trzeba wpisać wykorzystując klawiaturę ekranową. Najczęściej takie hasło pozwoli nam wyłącznie na zalogowanie się do rachunku. Ale przeprowadzenie jakiejkolwiek operacji będzie wymagało podania jednorazowego hasła, które bank dostarczył nam w specjalnej liście haseł bądź każdorazowo automatycznie generuje je i wysyła je na nasz telefon komórkowy w postaci sms-a. Dopiero podwójny system zabepieczeń gwarantuje bezpieczeństwo transakcji.

Większość banków umożliwia wydrukowanie potwierdzenia przelewu bez konieczności potwierdzenia go pieczęcią i podpisem kasjera. Jest ono, tak samo jak bankowy dowód wpłaty, ważne w kontaktach z urzędami czy kontrahentami.

I kolejna sprawa, dotycząca estetyki. Musimy zadbać o to, aby strona www, przez którą logujemy się do naszego rachunku była dla nas przejrzysta i czytelna. Jeśli będziemy korzystać z serwisu transakcyjnego banku musimy wiedzieć w jaki sposób i ile środków wydaliśmy oraz skąd i w jakiej wysokości na naszym koncie pojawiały się wpływy.

Pamiętajmy również, że przez internet powinniśmy mieć dostęp do naszych kart kredytowych i płatniczych oraz do informacji o zaciągniętych przez nas kredytach w ramach rachunku. Pozwoli nam to na bardziej uważne gospodarowanie naszymi finansami.