Potencjał "Generacji Y” dostrzegły już banki w USA, które kierują do niej specjalne oferty. W Polsce instytucje finansowe zaczynają dopiero dostrzegać możliwości młodego pokolenia. Lista kierowanych do niego ofert jest jeszcze skromna w porównaniu z tym, co oferują banki za oceanem i na Zachodzie Europy.

"Generacja Y” to osoby w wieku od 15 do 24 lat. Tworzą one pokolenie, którego aktywny i nonkonformistyczny styl życia ma znaczący wpływ na oczekiwania w stosunku do usług bankowych. Pokolenie to reprezentują ludzie, którzy są mobilni, ciekawi nowości i nie wyobrażają ogólnej liczbie ludności wynosi 14 proc., w Unii Europejskiej 13 proc., a w Polsce aż 16 proc. W latach 2005 - 2007 udział pokolenia Y w łącznej liczbie nowo otwieranych rachunków bankowych w Polsce oscylował w zakresie od 50 proc. do 73 proc. Klienci z tej grupy zasilają sektor bankowy około 18 miliardami złotych swoich dochodów rocznie.

W USA usługi bankowe, z których najczęściej korzysta młode pokolenie, to rachunki bieżące (65 proc.), karta kredytowa (42 proc.) oraz kredyt na samochód lub edukację (35 proc.). W Polsce te same produkty aktualnie cieszą się mniejszym zainteresowaniem: rachunki bieżące (36 proc.), karta kredytowa (9 proc.), kredyt (1 proc.). Różnica ta wskazuje na potencjał segmentu młodych klientów.

Oczekiwania młodych ludzi w stosunku do banków różnią się od potrzeb pozostałych konsumentów. Preferowanym sposobem obsługi dla pokolenia Y jest model "bricks and clicks”, w którym informacje o produktach będą wyszukiwane poprzez kanały elektroniczne, jednak równie istotna będzie możliwość załatwienia sprawy w blisko położonym oddziale banku. Ważny będzie także sposób komunikacji na temat produktów bankowych, który powinien być stymulujący i ciekawy.

Kluczowe znaczenie przy wyborze lub zmianie banku dla tej grupy klientów mają korzyści finansowe - 47 proc. z nich wybierze bank z niższymi opłatami. Na drugim miejscu jest dogodna lokalizacja oraz elastyczność w godzinach pracy banków.

Warto zauważyć, że wśród produktów przeznaczonych dla młodych ludzi są konta, produkty inwestycyjne i oszczędnościowe oraz karty programów studenckich. W ofertach znajdują się także promocje, np. dopłaty do kursów językowych, dostęp do platform edukujących w zakresie finansów, konkursy dla przedsiębiorczych studentów.

Większość polskich banków ma w swojej ofercie konta dla studentów, jednak niewiele z nich dostosowało poziom cen, sposób dystrybucji produktów oraz komunikację do potrzeb segmentu młodych ludzi. W ofertach banków profilowanych na tę generację kluczowe produkty odpowiadają potrzebom młodych konsumentów: brak opłat za prowadzenie ROR-u, dystrybucja informacji poprzez Internet i telefon komórkowy.

"Wyścig o młodego klienta wygrają banki, które dostrzegą potencjał "Generacji Y” i całościowo opracują swoją ofertę dla tego segmentu" - podsumowuje Piotr Siciak.