Nasze środki zgromadzone w bankach są zawsze bezpieczne i ubezpieczone. W przypadku kradzieży elektronicznej, awarii systemu bankowego a nawet upadku banku zwrot zgromadzonych na naszych kontach pieniędzy gwarantuje nam Bankowy Fundusz Gwarancyjny i, pośrednio, Skarb Państwa. Banki obracając naszymi - często niemałymi - pieniędzmi nieźle na tym zarabiają. Ale też regularnie wypłacają kapitalizację odsetek od pieniędzy zgromadzonych na koncie. Kredytują nasze potrzeby a coraz częściej proponują kompleksową obsługę wszystkich spraw związanych z rodzinnymi finansami - od oszczędności i planów emerytalnych, poprzez ubezpieczenia samochodów na polisach dla dzieci swoich klientów kończąc.

Silna konkurencja ponad stu banków nad Wisłą zmusiła je do zbudowania ogromnej oferty produktowej i przygotowania się do obsługiwania niemal każdej grupy społecznej - od emerytowanych księży do nastolatków zaczynających naukę w szkołach średnich. I trudno się dziwić - polskie społeczeństwo jest obecnie mocno ubankowione, co oznacza, że niemal każdy dorosły obywatel ma swoje konto w banku. Większość z nas korzysta z kart płatniczych, a do końca dekady niemal wszyscy będziemy posługiwać się kartami zbliżeniowymi.

Obowiązkiem jest dzisiaj zagwarantowanie klientowi dostępu do gotówki bez względu na porę dnia i tygodnia. Stąd wszystkie banki do swoich kont bankowych wydają karty płatnicze (nazywane przez bankowców kartami debetowymi), umożliwiające wypłacenie środków w bankomatach bądź dokonywanie płatności w sklepach. A musimy przyznać, że inaczej niż jeszcze dziesięć lat temu, trudno dzisiaj znaleźć sklep, który nie obsługiwałby płatności kartą. Znakomita większość banków posiada także oddziały internetowe, dla wygody nazywane dla i przez klientów bankami internetowymi. Prowadzą one popularne rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w najbardziej rozbudowanej formie. Konta internetowe mają ogromną zaletę - z każdego miejsca na świecie możemy dysponować naszymi pieniędzmi w czasie rzeczywistym, czyli sprawdzać saldo konta, zlecać przelewy i decydować o ewentualnym oszczędzaniu. Obecnie większość rachunków ROR jest nieoprocentowanych, ale banki oferują klientom chcącym oszczędzać lub trzymających pieniądze na koncie "na wszelki wypadek" rachunki oszczędnościowe, które są wysoko oprocentowane (nawet 8 proc. rocznie) i dają swobodny (czasem nawet za pomocą karty do bankomatu) dostęp do pieniędzy.

Karty kredytowe stają się powoli nieodłącznym atrybutem rachunku prowadzonego dla całej rodziny. Do jednego rachunku banki wydają nawet kilka kart kredytowych, np. podstawowa karta dla męża i dodatkowe dla żony i dzieci. Działają one w ramach jednego limitu - użytkownik karty głównej określa limit, jakim może posługiwać się użytkownik karty dodatkowej. Na porządku dziennym stają się też tzw. karty cobrandowe, wydawane przez banki we współpracy z innymi firmami/organizacjami/instytucjami, np. Karta Multibank- Radio Zet, Multibank - Murator itp.

Większość banków, w ramach rachunku prowadzonego dla współmałżonków, oferuje również pakiety ubezpieczeń, programy oszczędnościowe i kredyty w rachunku.

Zmianie uległ również sposób obsługi klientów. W latach 90-tych klient odwiedzał w banku najpierw dysponenta, potem kasjera, a jeśli potrzebował kredytu to jeszcze inspektora ds. kredytów. Dziś całą obsługą zajmują się wyspecjalizowani doradcy, którzy znając dobrze swojego klienta potrafią przygotować dla niego odpowiednią ofertę i obsłużyć go od początku do końca. Chyba, że klient woli to zrobić we własnym zakresie. Znakomita część banków umożliwia korzystanie z automatycznych aplikacji wyliczających zdolność kredytową zaś podpisanie umowy o prowadzenie rachunku czy o kredyt odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem internetu oraz umów wysyłanych pocztą bądź firmą kurierską.

Niemal wszystkie produkty bankowe są starannie przygotowane dla określonej grupy klientów. Inaczej wygląda konto menedżera, inaczej właściciela rozwijającego się niewielkiego przedsiębiorstwa, inaczej gospodyni domowej, nauczyciela akademickiego, czy ucznia szkoły średniej albo studenta. Duża część banków przygotowuje swoje oferty konkretnym grupom zawodowym - i tak na specjalne oferty mogą dziś liczyć lekarze, prawnicy, urzędnicy a nawet... bezrobotni.

Odpowiedni dobór oferty bankowej pozwala nam nie tylko na bezpieczne i sprawne zarządzanie finansami, ale również na inwestowanie środków w funduszach inwestycyjnych czy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Takie inwestycje - mimo coraz głośniejszego globalnego kryzysu - wciąż są w Polsce bezpieczne i umiejętnie zarządzane przynoszą krótko, bądź długoterminowe zyski.