Cytowany przez gazetę Błażej Bogdziewicz, zarządzający aktywami w firmie BZ WBK AIB Asset Managment, uważa, że polskie banki, nawet jeśli należą do zachodnich grup, mają osobne bilanse i fundusze, a nad tym, by pieniądze nie były nielegalne transferowane za granicę, czuwa nadzór finansowy.

Bogdziewicz dodaje jednak, że o upadłości instytucji decyduje nie jakość aktywów, ale kłopoty z płynnością. Zaznacza, że zaufanie klientów i inwestorów do instytucji finansowych na świecie jest teraz dużo mniejsze niż rok czy dwa lata temu.