Wiesław Żmuda, współwłaściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjnego Art-Bud II, Ełk

Nasze przedsiębiorstwo powstało na początku 2000 r. jako firma produkująca drzwi wzmocnione i antywłamaniowe kl. C z żywic poliestrowych, a później – również odbojnice, odbojoporęcze i narożniki także z żywic poliestrowych. Wcześniej działaliśmy jako P.P. ART – BUD I. W chwili przystąpienia do programu unijnego EQUAL „Wspieranie zakładów restrukturyzowanych i ich pracowników” zatrudnialiśmy 11 pracowników. W ostatnich dwóch latach przed przystąpieniem do programu zaczęły się problemy ze zbytem towarów, a tym samym problemy finansowe. Będąc członkiem Izby Gospodarczej przy Ełckim Forum Gospodarczym, dowiedziałem się o unijnym programie i zgłosiłem naszą spółkę do udziału, bo widziałem w nim szanse poprawienia kondycji naszej firmy.

W ramach programu odbyło się wiele szkoleń i spotkań ze specjalistami, przede wszystkim z zakresu ekonomii. Jedno ze spotkań polegało na zdiagnozowaniu firmy, w którym miejscu i na jakim etapie jest obecnie. Diagnoza ta, przeprowadzona została przez ekspertów, specjalistów w zakresie ekonomii i zarządzania, dr. Zygmunta Mietlewskiego z Akademi Morskiej w Gdyni oraz prof. Ryszarda Walkowiaka z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Tematem szkoleń była „Teoria i praktyka budżetowania działalności gospodarczej, w szczególności formy i źródła finansowania, metody szacowania ryzyka w działalności gospodarczej”. Wynik z przeprowadzonej diagnozy w naszej firmie był w pewnym stopniu zaskoczeniem. Dotyczyło to przede wszystkim zarządzania – co i w jakim okresie należało zmienić. Dało też kilka propozycji wyjścia z kryzysu. Jedną z tych propozycji właśnie realizujemy. Odbywa się ona przy bardzo dużym udziale dr. Mietlewskiego i prof. Walkowiaka oraz innych ekspertów, biorących udział w programie. Jednym z efektów udziału w programie EQUAL było powołanie przeze mnie nowego przedsiębiorstwa o nazwie P. P. U–H ŻMUDA w Ełku, które zajmuje się handlem oraz montażem drzwi i jest przedstawicielem dwóch producentów drzwi wzmocnionych i antywłamaniowych na teren województw północno – wschodnich.

W kursach uczestniczyli również nasi pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w produkcji, podnosząc swoje kwalifikacje. Były to kursy m.in. „Montaż drzwi” oraz „Laminarz”. Ukończyło je czterech pracowników. Udział w takich programach, szczególnie dla małych firm, jest bardzo przydatny i gdyby była taka okazja, ponownie skorzystalibyśmy z takiego wsparcia. To, co usłyszeliśmy od fachowców, otworzyło nam oczy. Bo już dawno minęły czasy, że wszystko, co firma wyprodukowała, sprzedawała. Teraz wiem, że na bieżąco trzeba panować nad budżetem i kontrolować wynik ekonomiczny.

Agnieszka Lasowa, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Nasza placówka od ponad 100 lat otacza opieką medyczną mieszkańców regionu. W strukturze zespołu opieki zdrowotnej jest szpital powiatowy z czterema oddziałami podstawowymi (wewnętrzny, chirurgiczny, dziecięcy, ginekologiczno – położniczy) oraz dodatkowo oddział medycyny paliatywnej (opieka długoterminowa) i oddział terapii uzależnienia od alkoholu (opieka psychiatryczna). Poza tym przychodnie rejonowe wraz z poradniami specjalistycznymi w Lidzbarku Warmińskim i Ornecie oraz dział pomocy doraźnej ze stacją w Lidzbarku Warmińskim i podstacją w Ornecie. Filarem tej struktury jest Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie.

ZOZ w Lidzbarku Warmińskim kładzie szczególny nacisk na poprawę jakości świadczonych usług przez modernizację infrastruktury i wprowadzanie nowoczesnych technologii medycznych oraz wspieranie kształcenia personelu medycznego. Inspirację do działań stanowi motto zespołu: „Pacjent przede wszystkim, szacunek dla człowieka – jakość”. Teraz przed pracownikami opieki zdrowotnej stawiane są nowe zadania. Pracownik medyczny ma być nie tylko terapeutą i towarzyszem w najcięższych chwilach człowieka, ale ma też chronić przed chorobą, podejmować działania jej zapobiegające, ma uczestniczyć w prewencji skażeń środowiska, zapobiegać epidemiom. Efektywność działania instytucji ochrony zdrowia można rozpatrywać na różnych płaszczyznach, ale podstawową rolę odgrywa zawsze pacjent.

Mimo że zespół nasz od 1999 roku przechodził wiele zmian organizacyjnych, to w 2001 roku groziło zamknięcie szpitala. Tylko dzięki determinacji kadry kierowniczej, władz lokalnych oraz wsparcia pracowników utrzymano działalność szpitala. W 2004 roku dyrekcja podjęła kroki w celu restrukturyzacji szpitala. To był najtrudniejszy okres, brakowało pieniędzy na wszystko, przez trzy miesiące pracownicy nie otrzymywali wynagrodzeń. Trudno w jednym zdaniu opisać, co wtedy przeszliśmy, można to tylko porównać do tego, co dzieje się obecnie w wielu szpitalach w Polsce. Przez lata walki o szpital nie było pieniędzy na kształcenie kadry – jedną z płaszczyzn rozwoju placówek ochrony zdrowia. Do projektu „Wspieranie zakładów restrukturyzowanych i ich pracowników” przystąpiliśmy w styczniu 2007 (zatrudnialiśmy wtedy 234 pracowników). Propozycję przystąpienia do programu unijnego otrzymałam od starosty lidzbarskiego. Po zapoznaniu się z projektem bez wahania podjęłam decyzję, wiedziałam, że jest to szansa dla naszego ZOZ, bo brakowało nam wyspecjalizowanej kadry, zwłaszcza pielęgniarskiej.

Przystępując do współpracy z Partnerstwem Wyrównywania Szans, postawiliśmy na wsparcie edukacji nie tylko pracowników medycznych, ale także pracowników administracyjnych i gospodarczych. Poddaliśmy zakład ocenie specjalistów w zakresie struktury i sytuacji ekonomicznej. Wynik nie był zaskoczeniem. Sytuacja ekonomiczna zakładu podobna była do kondycji innych szpitali powiatowych w Polsce: niski kontrakt z NFZ, niepłacenie szpitalowi za usługi wykonane ponad limit oraz niska wartość punktu, czyli niska wycena za usługę.

W ramach projektu skorzystaliśmy z wielu, i to różnorodnych form kształcenia. Każdy pracownik przynajmniej raz mógł uczestniczyć w kursie lub szkoleniu (skorzystało 231 osób). Pielęgniarki i położne uczestniczyły w kursach specjalistycznych, tj. diagnoza pielęgniarska w planowaniu opieki nad pacjentem, leczenie ran, interpretacja zapisu EKG, monitorowanie dobrostanu płodu, i w kursach kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego i pielęgniarstwa anestezjologicznego oraz intensywnej terapii. Ponadto odbyły się kursy m.in. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, z prawa zamówień publicznych, a także kursy kwalifikacyjne.

Wysoko wyspecjalizowana kadra na każdym szczeblu organizacji wpływa na wzrost jej konkurencyjności i bezpośrednio przekłada się na jakość świadczonych usług. Odzwierciedleniem tego niech będzie to, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim pod koniec ubiegłego roku pozytywnie przebył audyt certyfikujący zintegrowanego systemu zarządzania w obszarze jakości, środowiska i bezpieczeństwa pracy.