Resort finansów zamierza informować o abolicji podatkowej za pośrednictwem polskich kościołów w Wielkiej Brytanii. Uruchomił już stronę internetową (www.mf.gov.pl/ulganapowrot), gdzie podatnicy znajdą podstawowe informacje o zasadach ubiegania się o umorzenie podatków: wnioskach, terminach, obowiązkowych dokumentach. Ministerstwo zamierza też poprosić o pomoc media polonijne.

Ustawa przewidująca abolicję podatkową dla Polaków pracujących za granicą weszła w życie 6 sierpnia. Obejmuje dochody osiągnięte w krajach, z którymi Polska ma lub miała niekorzystne dla emigrantów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Chodzi o umowy przewidujące obliczania podatku metodą tzw. odliczenia proporcjonalnego. Stosowanie tej metody powoduje niejednokrotnie, że osoba zarabiająca za granicą musi rozliczyć się nie tylko z miejscowym fiskusem, ale także dopłacić pokaźne kwoty w polskim urzędzie skarbowym. Dlatego Polacy pracujący za granicą najczęściej ukrywają przed polskimi organami podatkowymi osiągane tam dochody. W obawie przed fiskusem odkładają też powrót do kraju.

Zgodnie z obowiązującą teraz ustawą osoby, które zapłaciły podatek, otrzymają jego zwrot, a ci, którzy przyznają się, że nie zapłacili - otrzymają umorzenie. Wnioski dotyczące dochodów za 2002 r. można składać do 6 października, w pozostałych przypadkach do 6 lutego 2009 r.

Chodzi o osoby pracujące m.in. w Austrii, Belgii, Holandii, Danii, Finlandii, USA, Rosji, czy Wielkiej Brytanii. W przypadku tego ostatniego państwa w 2007 roku zmieniono zasady rozliczania się z fiskusem. Jednak wiele osób wciąż nie uregulowało swoich rozliczeń z polskim urzędem skarbowym.