"Transakcja ta zdecydowanie przyspieszy rozwój sieci sprzedaży Komputronik oraz przyczyni się do osiągnięcia przez naszą spółkę silnej przewagi konkurencyjnej na rynku. Grupa Kapitałowa Komputronik stanie się największą specjalistyczną siecią oferującą rozwiązania rynku IT, technologii cyfrowych i elektroniki użytkowej w Polsce" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Komputronik dysponować będzie 52,4% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Karenu.