Jolanta Szyller-Wójcik, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Fortis Bank Polska
Dzięki e-learningowi pracownicy mogą brać udział w różnego rodzaju szkoleniach, siedząc przed ekranami swoich komputerów. Szkolenia takie dają dużą swobodę w wyborze nie tylko miejsca, ale i pory. Pracownicy mogą odbyć takie szkolenie nie tylko w pracy, ale i w domu – o ile tylko mają dostęp do internetu. Sami decydują, w jakim tempie chcą się uczyć oraz jaki zakres wiedzy przyswoić w danym momencie. Przeszkodą w zdobywaniu nowych umiejętności nie jest brak „żywego” trenera – e-learning nie pozbawia ucznia pomocy eksperta. Jest on dostępny po wybraniu odpowiednich opcji na ekranie naszego komputera. Dla osób, które mają problem z aktywnym upominaniem się o pomoc w trakcie tradycyjnego szkolenia, a to dość częsta sytuacja, takie rozwiązanie może być idealne.

Ogromną zaletą metody e-learningu jest także to, że może z niej jednocześnie korzystać praktycznie nieograniczona liczba osób. Firma ma więc możliwość przeszkolenia dużej liczby pracowników w zakresie danej tematyki w krótkim czasie bez większych nakładów finansowych. Dodam, że e-learning jest relatywnie niedrogi, biorąc pod uwagę korzyści, jakie daje. Wszystkie te cechy są ważne dla takich instytucji jak nasza, w której pracownicy ciągle muszą uzupełniać wiedzę. Kształcenie kadr jest bardzo ważnym elementem strategii naszego banku. Naszym zadaniem jest stworzenie możliwie najlepszych warunków do nauki. Dla nas jasne jest, że zespół, który nie będzie podnosił swoich kwalifikacji, także przez różnego rodzaju szkolenia, nie sprosta oczekiwaniom klientów.

Pracownicy świetnie to rozumieją. Dlatego nie mamy problemu z zachęcaniem ich do udziału w szkoleniach; nie musimy ich jakoś specjalnie motywować. Chcą się szkolić; takie potrzeby zgłaszane są niezależnie od zajmowanego stanowiska. Tego typu informacji dostarczają nam chociażby wyniki badania motywacji pracowników. E-learning jest właśnie odpowiedzią na zgłaszane przez nich potrzeby.

Dbamy natomiast o to, aby system był na tyle prosty i przyjazny, by pracownicy chcieli z niego korzystać. Dlatego wprowadzamy do portalu e-learningowego nowe funkcje. Pracownicy mają możliwość wypełnienia ankiety oceniającej szkolenie, wydrukowania certyfikatów po pomyślnie ukończonym szkoleniu, przełożeni mają pełne informacje o szkoleniach, w których biorą udział ich pracownicy. W naszej centrali stworzyliśmy salki do e-learningu, z których mogą korzystać nasi pracownicy.

Staramy się również, aby szkolenia były ciekawe. E-learning sprawdza się w przypadku szkoleń związanych z nowymi produktami, procedurami czy systemami bankowymi. Nieoceniony okazuje się e-learning przy szkoleniach, w których uczestnictwo wynika z określonych regulacji prawnych. Ale wykorzystujemy tę metodę również do szkoleń z tzw. umiejętności miękkich, takich jak np. zarządzanie czasem, komunikacja. Pracownicy mogą korzystać ze szkoleń w języku angielskim, które udostępnia nam belgijski Fortis Bank. Szkolenia mają dostarczać pracownikom wiedzę i umiejętności, które przydatne są w ich pracy, ale i podpowiadać im np., w jakim kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania zawodowe.

Dlatego szkolenia e-learningowe w Fortis są ogólnodostępne i właściwe wszyscy pracownicy mogą z nich korzystać. Dla części z nich – myślę o osobach, które dołączają do naszego zespołu – są obligatoryjne. Można do nich przystąpić w każdej chwili; można je również przypisać do swojego profilu i w razie potrzeby powracać do interesujących nas informacji.

Wprowadzenie e-learnigu wiązało się z pewnymi barierami. Myślę na przykład o pewnych problemach technicznych z dostosowaniem ustawień komputerów do ustawień portalu e-learningowego. Nie będzie pewnie zaskoczeniem, jeżeli powiem, że wielu pracowników sceptycznie podchodziło do tej metody – obawiali się chociażby tego, że nowa metoda zastąpi tradycyjną. Inni z kolei uważali, że przez wprowadzenie szkoleń e-learningowych zmniejszy się liczba szkoleń tradycyjnych – tych z zakresu tzw. umiejętności miękkich. Wtedy kluczowa okazała się odpowiednia komunikacja z pracownikami. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że nie zamierzamy rezygnować z tradycyjnych szkoleń, w których istotne są interakcje między uczestnikami szkolenia oraz kontakt z trenerem, czy też je ograniczać. Od samego początku e-learning był wartościowym uzupełnieniem naszych możliwości podnoszenia kwalifikacji zespołu.

Co roku wprowadzamy kilka nowych szkoleń e-learningowych, również w przyszłości będziemy zwiększać ich liczbę. Wydaje mi się, że udało nam się stworzyć system określany mianem „blended learning” – czyli wydajne połączenie obu metod szkoleniowych. Tam, gdzie poznanie nowych obszarów wiedzy nie wymaga ćwiczeń i pracy z trenerem, będziemy uzupełniać szkolenia metodą e-learning.

Beata Gil, dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich w Europejskim Funduszu Leasingowym SA
E-learning jest jedną z nowoczesnych metod przekazywania wiedzy. Zastosowanie najnowszych osiągnięć technologii informatycznej powoduje zwiększenie zarówno różnorodności, jak i efektywności szkoleń. A dzieje się to dzięki kontroli procesu kształcenia oraz pozyskiwaniu informacji zwrotnej o przyswojonej wiedzy.

E-learning przede wszystkim pozwala na efektywne zarządzanie kosztami i czasem szkoleń, co ma szczególne znaczenie np. w okresie dekoniunktury, gdy trzeba zwiększać skuteczność działania przy mniejszych budżetach szkoleniowych. Ale nie tylko. Europejski Fundusz Leasingowy posiada bardzo rozbudowaną terytorialnie strukturę sprzedażową. Aby utrzymać najwyższą jakość usług świadczonych naszym klientom, ogromną wagę przywiązujemy do wiedzy i kompetencji naszych pracowników.

Wiedza zdobyta dzięki wykształceniu staje się ogromną siłą tylko wtedy, jeśli będzie używana i wykorzystywana do realizacji dokładnie określonego celu. Mając określony cel i plan jego osiągnięcia, możemy ustalić, jaka wiedza jest nam potrzebna i gdzie należy jej szukać.

Wykorzystanie platformy e-learningowej do szkoleń daje możliwość wyrównania poziomu wiedzy pracowników przed przystąpieniem do tradycyjnych szkoleń rozwijających i wzmacniających ich pożądane kompetencje.

Pracownicy zarówno sieci handlowej EFL, jak i centrali szkolą się w wielu obszarach. Obejmują one nie tylko znajomość produktów, nowych procedur, ale również podnoszenie kwalifikacji, np. w obszarze finansów.

Zaczęliśmy więc szukać rozwiązań, które pozwoliłyby zdobywać wiedzę przy niewielkim nakładzie czasu pracownika, aby ją efektywnie wykorzystać przy jednoczesnej optymalizacji kosztów z tym związanych. Właśnie e-learning wydał nam się idealnym rozwiązaniem. Szkolenia mogły się odbywać w każdym miejscu, o każdym czasie i do tego przy minimalnym nakładzie kosztów.

Należy również pamiętać, że dzięki platformie mamy możliwość przeszkolenia tych pracowników, którzy nie mogą uczestniczyć w szkoleniach tradycyjnych ze względu np. na charakter pracy lub z jakiekolwiek innej przyczyny.

Przeprowadziliśmy porównanie istniejących na rynku rozwiązań i wybraliśmy platformę szkoleniową, która najpełniej spełniała nasze kluczowe kryteria i którą w krótkim czasie mogliśmy dopasować do naszych potrzeb. Tym sposobem otrzymaliśmy narzędzie uszyte na miarę.

Pełne wdrożenie szkoleń elektronicznych pozwoliło Europejskiemu Funduszowi Leasingowemu na szkolenie wszystkich bez wyjątku pracowników spółki przy niewielkim nakładzie czasu i zmniejszeniu kosztów oraz na uzyskanie wysokiej efektywności.

Platforma e-learningowa funkcjonuje w EFL SA od ponad 3 lat. Oczywiście wdrożenie e-learningu nie nastąpiło tak szybko i łatwo, jak mogłoby się to wydawać. Musieliśmy pokonać szereg problemów. Głównym była bariera technologiczna. Również mentalne nastawienie naszych pracowników do nowego narzędzia wiązało się z wieloma pytaniami i poszukiwaniem wielu odpowiedzi. Pytania: „a co to znowu?”, „po co nam to właściwie?”, często się zdarzały w początkowych fazach uruchamiania portalu. Po przeprowadzeniu kilku szkoleń również pojawiły się pytania, ale zupełnie innej treści. W tej chwili już nikt nie pyta „co to takiego?”, tylko „jakie nowe szkolenia pojawią się na platformie?”. Pracownicy często sami wysuwają propozycje.

E-learning stał się narzędziem niezbędnym, bez którego dostarczanie i poszerzanie wiedzy w EFL SA nie byłoby tak łatwe i szybkie jak teraz. Obecnie na platformie szkoleniowej dostępnych jest kilkadziesiąt szkoleń z zakresu: analizy finansowej, produktów, rachunkowości, narzędzi informatycznych, zasad etyki zawodowej, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych. Korzystanie ze szkoleń umieszczonych na platformie e-learningowej pozwoliło również wykształcić w pracownikach motywację do samorozwoju i kształcenia, tak by oni sami wychodzili z inicjatywą i aktywnie korzystali z możliwości edukacyjnych stwarzanych im przez firmę.