Stare polskie porzekadło mówi o tym, że wypadki chodzą po ludziach. W jaki sposób można zminimalizować skutki zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych? Z całą pewnością pomocny w takiej sytuacji może być zakup polisy ubezpieczeniowej. Ile kosztuje ochrona ubezpieczeniowa i przed czym chroni – na te i inne pytania spróbujemy znaleźć odpowiedź?

Charakterystyka produktu

W ramach umowy ubezpieczeniowej dostępne są cztery pakiety:

1) Indywidualny (do polisy przystępuje tylko jedna osoba);

2) Małżeński (do umowy przystępuje obydwoje małżonków);

3) Rodzinny-A (jedna osoba dorosła oraz dzieci);

4) Rodzinny-B (małżonkowie wraz z dziećmi).

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące zdarzenia:

1) Śmierć ubezpieczonego

-z dowolnej przyczyny,

-w wypadku komunikacyjnym,

-w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

2) operację spowodowaną NW,

3) pobyt w szpitalu oraz trwałe inwalidztwo w NW.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres pięciu lat, zaś w ramach danego pakietu dostępne są trzy warianty dotyczące sumy ubezpieczenia dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych, tj. zwolnione z podatku świadczenia: do 200 000 zł z tytułu śmierci w wypadku komunikacyjnym, do 80 000 zł za trwałe inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku, albo za śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, do 20 000 zł za pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, albo za operację będącą skutkiem nieszczęśliwego wypadku. Dodatkowym aspektem zachęcającym do skorzystania z oferty jest bogaty zestaw assistance, który obejmuje m.in. wizytę lekarza, transport medyczny, dostarczenie leków, infolinie telef.

Wartym odnotowania jest również fakt, że w każdą rocznicę polisy, suma ubezpieczenia wzrasta o 10% w stosunku do pierwotnej sumy ubezpieczenia, zaś decydując się na przystąpienie do ubezpieczenia nie są wymagane badania lekarskie, a cały proces zawarcia umowy odbywa się w sposób zdalny, czyli klient wypełnia wniosek przez formularz internetowy, kurier przywozi dokumenty, które należy podpisać oraz opłacić pierwszą składkę – ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po dniu, w którym opłacono składkę.

Słabsze strony oferty

Niewątpliwie minusem oferty jest to, że po upływie pięciu lat ochrona ubezpieczeniowa wygasa, zaś klient nie otrzymuje ani złotówki z tytułu regularnie opłacanych składek ubezpieczeniowych. Polisa ING Smart spełnia jedynie funkcję ochronną, bez gromadzenia i pomnażania kapitału inwestycyjnego na przyszłość. Warto również odnotować, że nie opłacenie składki w ciągu 30 dni od daty jej wymagalności powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej, zaś nieopłacenie wymaganej składki przez 90 dni powoduje rozwiązanie umowy. Słabszą stroną oferty jest z całą pewnością również fakt, że sumy ubezpieczenia wypłacane są w większości przypadków tylko, jeżeli zdarzenie wystąpiło wskutek nieszczęśliwego wypadku, a maksymalne określone sumy ubezpieczenia na tle konkurencji (m.in. TU Allianz oraz Aviva) nie powalają na kolana.

Wiele za naprawdę niewiele

Najtańsza składka ubezpieczeniowa kosztuje jedynie 25 zł miesięcznie dla pakietu indywidualnego, zaś w wariancie rodzinnym już od 53 zł! Zatem korzystniejsze jest objęcie ochroną ubezpieczeniową całej rodziny za 53 zł składki, gdyż będzie to kosztowało mniej niż ubezpieczenie wszystkich członków rodziny z osobna!

Bezpieczeństwo najbliższych jest bezcenne, warto zatem rozważyć wygospodarowanie miesięcznie kwoty rzędu kilkudziesięciu złotych (koszt obiadu), co zapewni naszym najbliższym poczucie stabilności finansowej, w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Kolejnym ważnym atrybutem polisy ING Smart jest to, że można do niej przystąpić wypełniając wniosek za pośrednictwem Internetu – resztą zajmą się już za nas specjaliści.

>>> Ubezpiecz siebie i bliskich Jedna polisa dla całej rodziny. Sprawdź szczegóły!