Komisja Europejska wyraziła zgodę na udzielenie pomocy publicznej dla Zakładów Chemicznych Police w wysokości 150 mln zł - poinformował PAP Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Skarbu Państwa.

Pomoc publiczna zostanie wypłacona spółce przez ARP niezwłocznie po podpisaniu wynegocjowanej wcześniej umowy oraz ustanowieniu zabezpieczeń na rzecz ARP. "Komisja Europejska wydała zgodę na pomoc publiczną dla Polic w wysokości 150 mln zł w formie pożyczki" - powiedział PAP Wewiór.

W grudniu Agencja Rozwoju Przemysłu zgodziła się udzielić Policom 150 mln zł pomocy publicznej, uzależniając decyzję od stanowiska Komisji Europejskiej. Police potrzebują środków na spłatę wierzytelności, w tym 130 mln zł dla PGNiG, zakup surowca, bieżącą działalność i realizację zadań restrukturyzacyjnych.

"Pomoc publiczna w formie pożyczki w wysokości 150 mln zł zostanie wypłacona spółce przez ARP niezwłocznie po podpisaniu wynegocjowanej wcześniej umowy oraz ustanowieniu przez spółkę zabezpieczeń na rzecz ARP" - poinformowała ARP w komunikacie prasowym.

ARP podała w komunikacie, że będzie brać aktywny udział w procesie restrukturyzacji Polic, w tym planuje dalsze wsparcie finansowe z przeznaczeniem na realizację działań naprawczych.

"Jesteśmy przekonani, że przygotowywany obecnie przez zarząd Zakładów Chemicznych Police plan restrukturyzacyjny zostanie skutecznie wdrożony i zagwarantuje spółce odzyskanie długoterminowej rentowności i konkurencyjności" - powiedział cytowany w komunikacie Wojciech Dąbrowski, prezes ARP.