Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 12,3 proc. wobec 12,9 proc. w marcu - podał GUS. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu kwietnia wyniosła 1.973,8 tys. osób. By jednak mówić o trwałym zmniejszaniu się bezrobocia, to wzrost gospodarczy w Polsce powinien przekroczyć cztery procent. Na to jednak się nie zanosi.