Bank Światowy podpisał z resortem gospodarki umowę w sprawie reform gospodarczych. Do końca czerwca BŚ opracuje dla rządu raport, w którym zawrze zalecenia dot. prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce; jest też gotowy wspierać rząd w przeprowadzeniu reform.Dokument podpisali w piątek wiceminister gospodarki Marcin Korolec oraz menedżer Banku Światowego dla Polski i krajów bałtyckich Thomas Laursen.

Zgodnie z porozumieniem "Doing Business Reform Memorandum", raport Banku Światowego ma odpowiedzieć na pytania, jak zmniejszyć koszty i ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Całkowity koszt przygotowania dokumentu szacowany jest na 42 tys. dol. Ministerstwo Gospodarki zapłaci 26 tys. dol., korzystając ze środków unijnych. Resztę pokryje Bank Światowy.

"Polski rząd i Bank Światowy zdają sobie sprawę, że wzrost gospodarczy po globalnym kryzysie może być niższy, niż przed kryzysem. W tym roku może to być ok. 3 proc., w przyszłym roku poniżej 4 proc. Polskę stać na to, żeby rozwijać się w tempie pow. 5 proc. Potrzebne są jednak reformy" - powiedział PAP dr Marcin Piątkowski z Banku Światowego.

Piątkowski zwrócił uwagę, że raport będzie dotyczył m.in. tego, jak usprawnić działanie tzw. jednego okienka. "Czas rejestracji nowych firm w Polsce skrócił się tylko nieznacznie. Zajmiemy się więc sposobami na usprawnienie wymiany informacji pomiędzy urzędami" - wyjaśnił.

Dodał, że prace będą dotyczyły także reformy systemu wydawania pozwoleń na budowę. "Pytanie, czy nie można wprowadzić takiego systemu, w którym małe, mało ryzykowne projekty będą miały uproszczoną procedurę, a duże będą traktowane inaczej" - powiedział. Zaznaczył, że należałoby się też zastanowić nad przyspieszeniem wpisów do ksiąg wieczystych. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli uzyskać wpis szybko, mogliby skorzystać z takiej ścieżki. Usługa byłaby płatna.