Komisja Europejska zaproponowała w środę rozszerzenie 1 stycznia 2011 roku strefy euro o Estonię. Żaden inny kraj UE nienależący do strefy euro nie spełnia wszystkich kryteriów konwergencji, niezbędnych dla przyjęcia wspólnej monety.

Estonia, oceniła Komisja Europejska, "dzięki determinacji i efektywnym staraniom rządu i obywateli", jako jedyny kraj spośród dziewięciu krajów UE będących na drodze do strefy euro, "wyraźnie spełnia kryteria" i jest gotowa przyjąć euro.

"Estonia osiągnęła wysoki poziom trwałej konwergencji gospodarczej i jest gotowa na przyjęcie euro z dniem 1 stycznia 2011 r. Kraj ten zasługuje na uznanie za konsekwentne prowadzenie rozważnej polityki" - oświadczył komisarz ds. gospodarczych i walutowych Olli Rehn przy okazji przyjętego w środę tzw. raportu z konwergencji oceniającego gotowość krajów UE nienależących do strefy euro do przyjęcia wspólnej waluty.

Tym samym Komisja przedłożyła w środę Radzie UE wniosek w sprawie przystąpienia Estonii do strefy euro. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą w lipcu ministrowie finansów 27 krajów UE (tzw. Rada ECOFIN), po uzyskaniu opinii Parlamentu Europejskiego i po poddaniu tej kwestii pod dyskusję na szczycie szefów państw i rządów, który odbędzie się w czerwcu. Jeśli rekomendacja KE zostanie przyjęta, Estonia stanie się 17. członkiem strefy euro.