"To, ile postanowimy sprzedać akcji Tauronu, zdecydujemy, obserwując rynek. Dziś trzymamy się zapisu z prospektu, czyli 25 proc." - podkreślił Wewiór. Plany MSP zakładają, że Skarb Państwa utrzyma kontrolę korporacyjną nad Tauronem. Resort ma 87,8 proc. akcji spółki, pozostałe walory należą do drobnych akcjonariuszy, głównie pracowników części spółek z grupy.

Spółka złożyła prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego 12 kwietnia. Szef resortu skarbu Aleksander Grad mówił PAP pod koniec kwietnia, że KNF powinna zatwierdzić prospekt emisyjny Tauronu najpóźniej do połowy maja.

Grad, pytany wówczas, czy resort planuje sprzedać ponad 25 proc. akcji Tauronu po udanej ofercie PZU, podkreślił: "Ta analiza jest dopiero przed nami. Będziemy kontaktować się z rynkiem, aby w adekwatny sposób to wyważyć. Zapisaliśmy w prospekcie plan sprzedaży 25 proc. akcji Tauronu i to nas obowiązuje. Możemy jednak zarówno zwiększyć, jak i zmniejszyć tę pulę". Debiut giełdowy spółki jest planowany na koniec czerwca.

Holding Tauron Polska Energia, który tworzą 94 firmy, jest drugim pod względem wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce oraz liderem pod względem sprzedaży energii dla klientów korporacyjnych i indywidualnych. Kontroluje 20 proc. polskich zasobów węgla kamiennego. Moc elektrowni skupionych w grupie wynosi 5 tys. 447 MW. Grupa obejmuje swoim działaniem 17 proc. powierzchni kraju, zatrudnia ok. 28 tys. osób.

Zysk netto grupy Tauron wyniósł w ubiegłym roku 898,7 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 13,6 mld zł. Aktywa grupy w 2009 roku przekroczyły 22 mld zł.