Według przedstawiciela ministerstwa finansów, rząd wystąpi dziś o 14,5 mld euro od Unii Europejskiej i oczekuje, że w środę otrzyma dodatkowe 5,5 mld euro od MFW.

"Grecja zwróci się dziś do Komisji Europejskiej o przekazanie pierwszej raty. Będzie to około 14,5 mld euro" - powiedział Reuterowi urzędnik resortu finansów, który zastrzegł sobie anonimowość.

8,5 mld euro z otrzymanych funduszy Ateny wykorzystają na wykup swych 10-letnich obligacji, których termin wymagalności mija 19 maja.