Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że maksymalne odszkodowanie, należne pasażerowi od linii lotniczych za utracony bagaż może wynieść 1134,71 euro. Pułap ten może być przekroczony tylko w przypadku, gdy pasażer przed odlotem zgłosi większą wartość swego bagażu i uiści związaną z tym dodatkowa opłatę.

Takie rozwiązanie jest zgodne z postanowieniami Konwencji Montrealskiej z 1999 roku, określającej odpowiedzialność cywilną przewoźników lotniczych. UE zaaprobowała tę konwencję w 2001 roku.Trybunał w Luksemburgu rozpatrywał, na wniosek hiszpańskiego sądu, sprawę pasażera, którego bagaż zaginął między Barceloną a Porto. Pasażer ten żądał 2700 euro i dodatkowo 500 euro za "straty niematerialne". Sędziowie Trybunału uznali, że roszczenia te są nieuzasadnione. Potwierdzili istnienie jednej górnej granicy odszkodowania, pokrywającego zarówno straty materialne, jak i niematerialne. (PAP)