Tym skrajnie optymistycznym - wskazującym na przykład, że Polska jest zieloną wyspą w Europie i czeka nas już tylko dobrobyt i dobrostan. Ale weźmiemy także pod uwagę zastrzeżenia pesymistów i krytycznie przyjrzymy się ich czarnowidztwu.

16 artykułów, które ukażą się w kolejnych dniach na łamach "DGP", ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania: gdzie znajdujemy się w naszym rozwoju i co zrobić, aby przebiegał on sprawniej i mniej boleśnie dla obywateli.

Rzeczy do naprawienia jest wiele. Każda z 16 wyselekcjonowanych - przy wsparciu wybitnych ekspertów z powołanej przez nas Rady Monitorującej - przez nas dziedzin wymaga nie tylko krytycznej diagnozy, ale też zmian. Każda wymaga odwagi do ich podjęcia. Nie jesteśmy jednak, jak wierzymy, skazani na chocholi taniec.

Redakcja "Dziennika Gazety Prawnej"

p

Członkowie Rady Monitorującej "DGP":

Krzysztof Rybiński - profesor SGH, były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2004 - 2008. Kierował też m.in. zespołem strategii ekonomicznej Ernst & Young. Był konsultantem Banku Światowego oraz głównym ekonomistą banków ING, BZ WBK oraz w BPH. Ukończył te studia na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest doktorem nauk ekonomicznych, habilitację uzyskał na SGH.

Robert Gwiazdowski - doradca ekonomiczno-podatkowy, prezydent Centrum im. Adama Smitha. Między 2006 a 2007 przewodniczył radzie nadzorczej ZUS jako przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, gdzie w 1984 ukończył studia z wyróżnieniem i jednym z najlepszych wyników w historii wydziału. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Znany z komentarzy na tematy społeczno-gospodarcze w mediach.

Ireneusz Jabłoński - członek zarządu i ekspert Centrum im. Adama Smitha w zakresie ekonomii. Pełnił funkcję prezesa PBG Leasing, PKO Leasing Kredyt Tease, dyrektora w BRE Banku oraz wiceprezesa Banku Często- chowa i Banku Pocztowego. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. Ukończył również studium w INSEAD Fontainebleau (Francja, 2000) w zakresie zarządzania strategicznego w bankowości oraz był stypendystą na University of Wisconsin Milwaukee (USA, 1999).

Maciej Grelowski - przewodniczący rady głównej Business Centre Club. W latach 2005 - 2006 prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów. Był również prezesem Orbisu. Wykładowca wyższych uczelni, zdobywał też doświadczenie jako doradca ds. korporacyjnych. Pełnił funkcję członka rady nadzorczej: OFE Kredyt Bank - w latach 2001 - 2004, Softbank S.A. - w latach 2004 - 2005, Opoczno SA - w latach 2006-2007. Do lutego 2007 roku był doradcą zarządu w Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

Elżbieta Mączyńska-Ziemacka - prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pracownik naukowo-badawczy w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1994 - 2005 była sekretarzem naukowym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Jest doktorem habilitowanym, profesorem nadzwyczajnym Szkoły Głównej Handlowej. Autorka i redaktor ok. 150 publikacji. Członek Komitetu Redakcyjnego „Ekonomisty” i „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”.

Wiktor Wojciechowski - członek zarządu i dyrektor działu analitycznego Forum Obywatelskiego Rozwoju, ekspert z zakresu ekonomii pracy. Był również członkiem Rady Edukacji Ekonomicznej NBP. W latach 2004 - 2008 kierował zespołem ds. badań rynku pracy Narodowego Banku Polskiego. Jest doktorem nauk ekonomicznych w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH. Współautor raportu o konsekwencjach zablokowania prywatyzacji pod rządami PiS.

Ryszard Petru - główny ekonomista i dyrektor ds. strategii i nadzoru właścicielskiego BRE Banku. Odpowiada tam za relacje inwestorskie. Do 2008 roku zajmował stanowisko głównego ekonomisty Banku BPH. W latach 2001 - 2004 pracował jako ekonomista ds. Polski i Węgier w Banku Światowym. Był również doradcą Leszka Balcerowicza, wiceprezesa Rady Ministrów i ministra finansów. Zajmował się reformą emerytalną i finansów publicznych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej.

Agnieszka Chłoń-Domińczak - urzędnik państwowy. Pełniła funkcję dyrektora departamentu i podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Była również współpracownikiem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową oraz konsultantem OECD i Banku Światowego. W latach 1997 - 1999 pracowała jako analityk i wicedyrektor w biurze pełnomocnika rządu ds. reformy systemów zabezpieczenia społecznego. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej.

Stanisława Golinowska - współzałożycielka Fundacji CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych) oraz ekspert z zakresu polityki społecznej i reform społecznych. Jest członkiem zarządu Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN oraz członkiem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy kolejnych rządach RP. Jest profesorem nauk ekonomicznych, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński.