Memorandum o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej - obok wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, podpisał minister gospodarki, handlu i przemysłu Japonii Masayuki Naoshima. Szefowie resortów gospodarczych spotkali się podczas Forum Energetycznego w meksykańskim Cancun.

Jak poinformowało biuro prasowe resortu gospodarki, memorandum dotyczy m.in. korzystania z doświadczeń japońskich w eksploatacji elektrowni jądrowych, w zagospodarowaniu odpadów radioaktywnych, szkoleniu kadr oraz komunikacji społecznej.

Jak czytamy w memorandum, współpraca przewiduje m.in. szkolenie personelu, organizację wspólnych sympozjów oraz konsultacje technologiczne.

Japonia jest jednym ze światowych liderów energetyki jądrowej.

MG przypomina, że Polska i Japonia są członkami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, stronami Układu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej oraz partnerami w Globalnym Partnerstwie na rzecz Energii Jądrowej.

Japonia zapoczątkowała program rozwoju energetyki jądrowej w latach 70. Obecnie zajmuje trzecie miejsce w świecie pod względem liczby czynnych reaktorów.

Jest to pierwsze takie memorandum, zawarte przez Japonię z państwem Europy Wschodniej