Od początku 2010 roku ta grupa funduszy zarobiła średnio 3,43 proc. Najlepszy, Amplico Obligacji Plus, zyskał ponad 5,5 proc. Najsłabszy, Pioneer Obligacji FIO, 1,74 proc.

Zarządzający spodziewają się, że do końca roku stopy zwrotu funduszy obligacji urosną o kolejne kilka procent. Sprzyja im między innymi duże zainteresowanie polskimi papierami skarbowymi wśród zagranicznych i krajowych inwestorów.

Na ich korzyść działa też oddalające się ryzyko szybkich podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Zwolennikom podwyżek argumenty odbiera m.in. spadająca inflacja i słabe dane o sprzedaży detalicznej.

>>>Więcej informacji: Zyski funduszy dłużnych mogą wzrosnąć o 5 procent


p